Temu Oneerlijke Concurrentie en Veiligheidsproblemen

Stop de oneerlijke concurrentie

Temu oneerlijke concurrentie

Temu, een populaire Chinese webwinkel, heeft snel terrein gewonnen op de Europese markt.
Ondanks het succes zijn er groeiende zorgen over de naleving van Europese wetgeving en de veiligheid van de producten die ze verkopen.
Dit artikel onderzoekt de problemen rond Temu, waaronder het niet naleven van regelgeving, de verkoop van onveilige producten en de oneerlijke concurrentie die wordt veroorzaakt door gunstige verzendtarieven vanuit China.

Schending van Europese Wetgeving door Temu

Een belangrijk probleem met Temu is de vermeende schending van Europese wetgeving. Europese wet- en regelgeving is streng om consumenten te beschermen en eerlijke concurrentie te waarborgen. Enkele van de overtredingen waarvan Temu wordt beschuldigd, zijn:

 1. Veel producten, vooral die voor kleine kinderen, worden verkocht zonder de vereiste Europese keurmerken zoals CE-markeringen. Dit kan erop wijzen dat de producten niet voldoen aan de veiligheids- en gezondheidsnormen die in Europa gelden.
 2. Europese consumenten hebben bepaalde rechten, zoals het recht op een retour-periode van 14 dagen en garantieperiodes.
  Er zijn aanwijzingen dat Temu zich niet altijd aan deze regels houdt, wat consumenten in een nadelige positie plaatst.

Onveilige Producten

Er zijn meerdere meldingen over onveilige producten die via Temu worden verkocht, vooral producten voor kleine kinderen.
Dit roept ernstige zorgen op over de veiligheid en het welzijn van de consumenten.
Enkele specifieke problemen zijn:

 1. Er zijn meldingen dat speelgoed en babyproducten die via Temu worden verkocht, niet voldoen aan de veiligheidsnormen.
  Dit kan variëren van producten die kleine onderdelen bevatten die verstikkingsgevaar opleveren tot materialen die schadelijke chemicaliën bevatten, bijvoorbeeld door een bepaald gebruikte soort verf.
 2. Er is ook bezorgdheid over de veiligheid van goedkope elektronische apparaten die niet zijn gecertificeerd volgens Europese normen.
  Deze producten kunnen brandgevaar opleveren of anderszins onbetrouwbaar zijn.

Oneerlijke Concurrentie door Lage Verzendtarieven

Een van de meest controversiële aspecten van Temu’s succes is de lage kosten van verzending vanuit China naar Europa.
Dit wordt mogelijk gemaakt door de Universele Postunie (UPU), een VN-organisatie die sinds 1874 wereldwijde postverzendingen reguleert. Historisch gezien hebben ontwikkelingslanden, waaronder China, lagere verzendtarieven genoten om internationale handel te bevorderen.

Deze tarieven zijn echter niet aangepast aan China’s status als wereldwijde economische grootmacht, waardoor Chinese webwinkels zoals Temu onredelijk lage verzendkosten kunnen aanbieden.
Dit creëert oneerlijke concurrentie voor Europese webwinkels die veel hogere verzendkosten moeten doorberekenen aan hun klanten.
Dit probleem wordt nog versterkt door het feit dat deze lage tarieven ook soms gelden voor retourzendingen, wat de drempel voor consumenten om producten terug te sturen verlaagt.

Gevolgen voor Europese Webwinkels

De combinatie van lage verzendkosten, niet-naleving van regelgeving en de verkoop van onveilige producten stelt Europese webwinkels voor grote uitdagingen:

 1. Europese webwinkels kunnen niet concurreren met de lage prijzen die Temu aanbiedt, deels dankzij de lage verzendkosten vanuit China.
 2. Wanneer consumenten onveilige of niet-gecertificeerde producten ontvangen, kan dit het algemene vertrouwen in online winkelen schaden, wat ook Europese webwinkels raakt.
 3. Europese bedrijven moeten voldoen aan strikte regelgeving en zitten vast aan hoge verzendkosten, wat hen op een concurrentienadeel plaatst tegenover Chinese webwinkels die deze kosten en verplichtingen kunnen omzeilen.

Mogelijke Oplossingen

Om de oneerlijke concurrentie en de veiligheidsproblemen aan te pakken, kunnen verschillende maatregelen worden overwogen:

 1. Europese autoriteiten zouden strenger moeten toezien op de naleving van bestaande regelgeving door buitenlandse verkopers, inclusief het blokkeren van de verkoop van niet-gecertificeerde producten.
 2. Het aanpassen van de verzendtarieven om een eerlijker speelveld te creëren, is cruciaal. Dit zou inhouden dat landen zoals China hogere tarieven moeten betalen die meer in lijn zijn met hun huidige economische status.
 3. Europese consumenten moeten beter geïnformeerd worden over de risico’s van het kopen van producten van webwinkels zoals Temu, vooral als het gaat om veiligheidsnormen en consumentenrechten.
 4. Europese landen zouden samen moeten werken met andere landen en internationale organisaties om de naleving van regelgeving te verbeteren en eerlijke handelspraktijken te bevorderen.

Conclusie over Temu

Temu’s opkomst op de Europese markt belicht enkele belangrijke problemen in de huidige internationale handelssystemen.
Door zich niet aan alle Europese wetgeving te houden en te profiteren van lage verzendkosten, creëert Temu een oneerlijke concurrentiepositie.
Tegelijkertijd brengt de verkoop van onveilige producten consumenten in gevaar.
Het is essentieel dat zowel beleidsmakers als consumenten zich bewust worden van deze problemen en stappen ondernemen om een eerlijker en veiliger online winkelklimaat te waarborgen.

De data privacy bij Temu is een compleet artikel waard, hierover later meer.