Moeten islamieten Joden haten?

moeten islamieten Joden haten?

Op Twitter of X was er deze week een discussie over uitspraken van Mona Keijzer.
Mona beweerde het volgende:” Jodenhaat is bijna onderdeel van de islamitische cultuur’.

Nu kennen wij allemaal de schreeuwende moslims op straat die fel te keer gaan tegen het Joodse volk.
En ook online zijn er uitspraken te vinden die dit onderschrijven.
Zo sprak Rachid Abu Khuzaymah:’ volgens de islamitische geloofsleer dien je alle joden te haten”.

Moeten islamieten Joden haten, wat zegt de Koran?

In de Islam zijn er richtlijnen voor hoe moslims met anderen moeten omgaan, ongeacht hun geloof.
De kernwaarden van de Islam omvatten vrede, gerechtigheid en respect voor alle mensen.
Hier zijn enkele belangrijke punten:

Respect en Vriendelijkheid

De Koran en de Hadith (overleveringen van de profeet Mohammed) benadrukken herhaaldelijk het belang van respectvol en vriendelijk omgaan met anderen, ongeacht hun geloof.
Bijvoorbeeld, in de Koran staat: “God verbiedt jullie niet degenen die jullie niet bestrijden wegens de godsdienst en jullie niet uit je huizen verdrijven, rechtvaardig en eerlijk te behandelen.
God houdt van de rechtvaardigen.” (Koran 60:8).

Vrijheid van Geloof

De Koran stelt duidelijk dat er geen dwang is in religie: “Er is geen dwang in de godsdienst.
De juiste weg is nu duidelijk onderscheiden van de dwaling.” (Koran 2:256).
Dit benadrukt het respect voor de individuele keuze van geloof.

Samenleven in Vrede

De profeet Mohammed benadrukte in zijn daden en uitspraken het belang van vreedzaam samenleven met mensen van andere geloven.
Een bekend voorbeeld is het Verdrag van Medina, waarin de rechten en plichten van moslims en niet-moslims in de gemeenschap werden vastgelegd en het belang van samenwerking en respect werd benadrukt.

Vermijden van Onrechtvaardigheid en Vijandigheid

Moslims worden aangespoord om onrechtvaardigheid en vijandigheid te vermijden.
De Koran zegt: “En bestrijd hen totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst geheel voor God is.
Als zij echter ophouden, dan is er geen vijandschap meer, behalve tegen de onrechtplegers.” (Koran 2:193).

Misverstanden over de houding van moslims tegenover ongelovigen kunnen voortkomen uit verkeerde interpretaties van bepaalde teksten of uit de acties van een kleine groep individuen die hun daden niet baseren op de ware leringen van de Islam.
Het is belangrijk om de context van religieuze teksten te begrijpen en niet te generaliseren op basis van de daden van enkelen.