De asielplannen van Wilders

Geert Wilders heeft samen met de partners van VVD, NSC en BBB zijn asielplannen klaar.
Wat houden deze in en hoe haalbaar zijn deze?

De asielplannen van Wilders

 • Intrekken spreidingswet
 • ‘Opt-out clausule’ voor het Europese asiel- en migratiebeleid
 • Asiel stop
 • Geen automatische gezinshereniging

Met deze regels gaat Nederland het strengste asielbeleid in de EU voeren.
Maar hoe haalbaar zijn deze plannen?

Intrekken spreidingswet

De spreidingswet hield in dat om de verdeling van asielzoekers beter te regelen.
Een groot voorstander van deze wet was onder andere de gemeente ter Appel waar veel overlast van asielzoekers voorkomt.
Na de val van kabinet Rutte IV nam de VVD-fractie afstand van de wet.
Ook zonder de VVD was er een meerderheid.
En deze werd op 16 januari 2024 met meerderheid van stemmen aangenomen door Eerste Kamer.

‘Opt-out clausule’ voor het Europese asiel- en migratiebeleid

Een heldere uitleg over deze clausule, en alle haken en ogen is te lezen op:
https://dpa-factchecking.com/netherlands/231219-99-349872/

 

Asiel stop

Zomaar een asiel stop afkondigen is niet mogelijk.
De partijen willen dan ook een asielcrisis uitroepen.
Volgens de website van de Rijksoverheid is deze het meest zichtbaar op het aanmeldcentrum in Ter Apel.
Echter zijn er veel meer gevolgen vanwege de hoge instroom van vluchtelingen naar Nederland.

 • De krappe woningmarkt, huisvesting voor Nederlanders is al een probleem. Met de instroom groeit dit.
 • Extra tijdelijke opvanglocaties en asielzoekerscentra (AZC’s)
 • Onderwijs,  scholen moeten inspelen op een toenemend aantal kinderen van asielzoekers, wat extra leraren en middelen vereist.
 • Speciale klassen of schakelklassen om nieuwkomers de taal en cultuur bij te brengen.
 • Integratieprogramma’s en taalcursussen zijn noodzakelijk om asielzoekers voor te bereiden op de Nederlandse arbeidsmarkt.
 • Concurrentie kan ontstaan op de arbeidsmarkt, vooral in sectoren waar al veel concurrentie is voor laaggeschoolde banen. Als gevolg hiervan kan het aantal uitkeringen toenemen.
 • Druk op de gezondheidszorg, die al onderbezet is,  neemt toe door de noodzaak van medische zorg voor asielzoekers.(
 • Psychosociale ondersteuning is vaak nodig vanwege trauma’s en andere mentale gezondheidsproblemen.)
 • Spanningen of weerstand in buurten waar opvanglocaties worden geopend.
 • Gemeentelijke diensten en instanties zoals de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) moeten opschalen om de toestroom te verwerken.
 • Toename in administratieve en juridische procedures rondom asielaanvragen.
 • .Uitdagingen rondom integratie en acceptatie van culturele verschillen.

Hoewel er nog seeds partijen zijn die niet spreken van een asielcrisis, bestaat deze dus  echt.

Geen automatische gezinshereniging

Op dit moment kan iedere vluchteling met een verblijfsvergunning gezinshereniging aanvragen.
Met als gevolg nog meer instroom een escalatie op de overbelaste gezondheidszorg, onderwijs en woningmarkt om er maar een paar te noemen.
En onwenselijke situatie.

Moeten we vluchtelingen negeren?

Nee, mensen in nood dienen geholpen te worden.
Maar moet dit in het overbevolkte Nederland?
Wij denken dat opvang in de regio een beter idee is.
Zorg voor een veilige omgeving voordat deze mensen aan hun reis beginnen.
Bouw een stad in de regio, stukken goedkoper en gevaarlijke (over)tochten worden vermeden.
Zodra de situatie in het thuisland genormaliseerd is kunnen de mensen weer naar huis.

De grote groepen

De grootste groepen vluchtelingen hebben als land van oorsprong:

 • Syrië
 • Turkije
 • Afghanistan
 • Jemen
 • Somalië

Geen mensen die direct ingeburgerd zijn lijkt het.
Dus alle vaardigheden die ontbreken, met name de taal, kunnen ook elders worden geleerd.
Op een veel goedkopere locatie.

Maar niet iedereen zal natuurlijk de weg naar deze stad volgen, en dan treedt plan 2 in werking.

Lampedusa

Vluchtelingen die per boot Europa proberen te bereiken landen vaak in Lampedusa.
En laat Italië nou net een van de landen zijn waar huizen voor soms een enkele Euro worden aangeboden omdat dorpen leeglopen.
Dat lijkt ons een win win situatie.
De verlaten dorpen worden gevuld met vluchtelingen, die naast hun educatie, een eigen Bed & Breakfast kunnen starten.
Dit laatste natuurlijk nadat ze van de verlaten huizen weer een paradijsje hebben gemaakt.
Zo hebben ze een toekomst, met een inkomen.
Betalen ze belasting aan de staat.
En is het even rustig met de reserveringen?
Dan kunnen ze een volgend huis renoveren en klaarmaken voor de verkoop als vakantiehuis, of deze gaan verhuren.

Misschien stuiten bovenstaande suggesties op tal van problemen.
Als eerste natuurlijk de EU die zelfstandige landen tot slaaf van hun beleid maakt.
Maar de huidige situatie zorgt voor een opeenstapeling van problemen die schreeuwen om een constructieve oplossing.

Reageren op dit artikel?
Dat kan op Twitter.

Tot slot

Nawoord van de redactie

De redactie van 001Blog vindt dat mensen die vluchten voor geweld in welke vorm ook geholpen moeten worden.
Echter is het bieden van hulp in een omgeving die dichter bij de eigen cultuur ligt eenvoudiger voor zowel de gast als de gastheer.
Vluchtelingen zijn op zoek naar veiligheid.
Deze kan ook buiten Europa worden geboden.
En zeker buiten het overvolle Nederland.